Medytacja

Medytacja jest drogą wewnętrznego spełnienia. W życiu wielu z nas pojawia się moment kiedy czujemy, że zewnętrzny świat nie daje nam poczucia spełnienia. Czujemy wewnętrzną pustkę, pewnego rodzaju „głód” za czymś głębszym, pełniejszym, mającym większe znaczenie niż nasza przyziemna codzienność. Zaczynamy poszukiwać czegoś, czego nie potrafimy nazwać ani określić.
I nie możemy tego nigdzie znaleźć…

To dlatego, że ten skarb spełnienia jest wewnątrz nas!

Nasza istota znajduje się w sercu. Medytacja pozwala nam wyciszyć wzburzone fale umysłu i poczuć  ciszę i piękno naszego serca. Dzięki medytacji docieramy do głęboko ukrytego bogactwa w nas, które niektórzy nazywają duszą, inni wyższym “ja”, oświeconym umysłem, Sobą lub po prostu sercem. Bez względu na to jak to nazwiemy, dla każdego doświadczenie medytacji jest napełnianiem się pokojem, równowagą, jasnością i siłą.

Piękno, potężna siła, radość, spokój, harmonia to cechy naszej duszy, które nie są uzależnione od żadnych zewnętrznych okoliczności.

Kiedy medytujemy, docieramy do tego bogactwa w nas i pozwalamy mu wydostać się na zewnątrz, czyli wszystko to, co odkryjemy w medytacji zaczyna przenikać nasze codzienne życie. Nasze życie staje się pełne pokoju, radości, siły twórczej, np. zaczynamy malować, uprawiać sport, zdobywać szczyty gór itp.